Overzicht

OverzichtOver wijk en burger

Met Rondom wordt het overzicht behouden op alle niveaus. Een duidelijk overzicht over de situatie van de burger, een overzicht van de burgers waarvoor je als generalist verantwoordelijk bent en een overzicht over de inwoners van je wijk.

Eén scherm geeft overzicht over de status van de burger. Hier staan de belangrijkste gegevens over het gezin en de casemanager. Verder is hier de voortgang van het plan te zien. Met 1 klik zijn verdere details te bekijken die door eventuele betrokken partijen zijn vastgelegd. Hierbij valt te denken aan geleverde Wmo-voorzieningen, berichten van specialisten over de voortgang, de betrokkenheid bij een collectieve voorziening enzovoorts.

Voor de casemanager is er een duidelijk overzicht van de aan hem toegewezen burgers. Bij iedere burger is aangegeven wat de laatst uitgevoerde actie is en wat de volgende actie zal zijn. De uitvoerder van een actie kan de casemanager zelf zijn, maar ook bijvoorbeeld een van de betrokken specialisten of een medewerker vanuit de Wmo. Zo krijgt de casemanager snel inzicht in de voortgang van al zijn burgers. Hij kan tijdig ingrijpen als de voortgang dreigt te stagneren.

Het wijkteam pakt alle vragen voor ondersteuning op. Vaak is de eigen kracht van de burger voldoende om het probleem zelf op te lossen. Soms is ondersteuning van het wijkteam of een specialist nodig. Met Rondom kunnen al deze vragen, van de eenvoudige vragen tot de complexe zorgsituaties, worden geregistreerd. Eenvoudige vragen aan het loket of de telefoon kunnen anoniem worden geregistreerd of bij de burger worden genoteerd. Als de vraag of situatie zwaarder wordt kan er een plan worden gemaakt. Bij complexe situaties is het mogelijk om vanuit het plan specialisten te betrekken of een multidisciplinair overleg op te starten. Dit alles kan worden geregistreerd in Rondom. Zo hou je als wijkteam overzicht over alle burgers die in de wijk wonen, van licht tot zwaar.