Ondersteuningsbehoefte

OndersteuningsbehoefteIn kaart brengen op allerlei manieren.

Bij de toegang tot integrale ondersteuning is het essentieel de behoefte van de burger eenduidig vast te kunnen leggen. In Rondom kan voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte gebruik worden gemaakt van diverse mogelijkheden. Welke mogelijkheid wordt gebruikt is een keuze die bij het vastleggen van het werkproces wordt gemaakt. Als het gezien de situatie in het gezin nodig is, kan deze keuze altijd worden aangepast.

De Zelfredzaamheid-matrix is een eenvoudig hulpmiddel om de zelfredzaamheid van de burger te scoren. Van elf domeinen kan door middel van het geven van een cijfer van 1 tot 5 de mate van zelfredzaamheid worden vastgelegd. Van iedere mate van zelfredzaamheid zijn duidelijke criteria. Als de burger de zorg heeft over kinderen kan een supplement van vier domeinen worden gebruikt. In Rondom kan het vullen van de Zelfredzaamheid-Matrix als onderdeel van de toegang worden vastgelegd. Met de resultaten van de Zelfredzaamheid-Matrix kunnen de doelen worden bepaald en de voortgang worden gemeten.

De ondersteuningsbehoefte kan ook beschrijvend worden vastgelegd. Per domein is er dan alle ruimte om de situatie te beschrijven. Als wijkteam bepaal je zelf welke domeinen je wilt gebruiken hiervoor: de domeinen van de Zelfredzaamheid-Matrix, van VNG of zelf beschreven.

Voor de professionele hulpverlener is het mogelijk om met behulp van de ICF en ICD10 classificatie de beperkingen en ziektebeelden van de burger in de kaart te brengen.

Rondom heeft de mogelijkheid om eigen protocollen en signaleringsmethodieken toe te voegen, bijvoorbeeld voor het signaleren van eenzaamheid of mishandeling.