Koppelingen

KoppelingenVoor doeltreffende informatie-uitwisseling

Het is mogelijk Wmo-Ned te koppelen aan de gemeentelijke GBA. Deze koppeling heeft als meerwaarde dat voor de Wmo en Jeugd betrouwbare cliëntgegevens gebruikt worden. In de koppeling is een afnemersindicatie ingebouwd. Dit betekent dat wanneer in de GBA gegevens wijzigen, dit automatisch bijgewerkt wordt in Wmo-Ned.  Behalve de gegevens van de cliënt worden ook de gegevens van de partner en de overige huisgenoten opgehaald. Zo is er altijd goed inzicht in de gezinssituatie.

Met de CAK module kunnen de gegevens na afloop van een CAK-periode automatisch aangeleverd worden aan het CAK. Door dit per periode te doen, blijft het aantal mutaties beperkt. Juist de mutaties brengen vaak veel handwerk met zich mee. Hiervoor hoeft er enkel eenmalig, bij de beschikking, een rekenregel aangemaakt te worden. De rekenregel voor hulp bij het huishouden en begeleiding worden volledig automatisch aangemaakt. Ná het verstrijken van de CAK periode, maakt de gebruiker in één keer een bestand aan voor alle cliënten en stuurt dit bestand naar het CAK. Dit laatste gaat door het bestand te uploaden in de CAK applicatie.

De koppeling met Document Management Systeem Corsa is een tweezijdige koppeling. Ingaande post in Corsa (bijvoorbeeld aanvraagformulieren) kunnen eenvoudig in Wmo-Ned worden gesleept. Deze documenten kunnen dan in het dossier van de betrokken cliënt worden gezet. De documenten die in Wmo-Ned worden aangemaakt worden automatisch opgenomen in Corsa. Op deze manier zijn beide systemen altijd up-to-date.