Inzicht

InzichtVoor regie over het volledige proces

Rondom geeft inzicht in de wijk door gedetailleerde managementinformatie over de bewoners en hun problematiek. Op basis van deze cijfers kan bijvoorbeeld de preventieve werking van het wijkteam worden gestuurd of kan de samenstelling van het team worden aangepast aan de vraag.

Door specialisten in Rondom te betrekken is er inzicht in het aantal betrokken hulpverleners. Ook de duur van de ondersteuning van deze hulpverleners is inzichtelijk te maken. Door de backoffice van de Wmo erbij te betrekken zijn ook de kosten van de ondersteuning te bepalen. Zo kan de gemeente monitoren of de noodzakelijke kostenbesparing haalbaar is en blijft. En houdt de gemeente de (financiële) regie.

Naast de standaard overzichten is het mogelijk om managementinformatie op maat te maken. Zowel de opmaak als de inhoud kan dan worden afgestemd op de wensen van de informatievrager.