Gezin

GezinEn het netwerk er omheen

Bij het vastleggen van het gezin kan er een keuze worden gemaakt uit het invoeren van het gezin als geheel, of het afzonderlijk vastleggen van de gezinsleden. Bij oudere kinderen kan er zo voor worden gekozen om met het kind een eigen plan van aanpak te maken. Door middel van een koppeling met het GBA worden de gegevens van alle gezinsleden snel en correct opgenomen in het plan.

Het gezin en de mensen daaromheen kunnen in beeld worden gebracht. Ook de huisarts, school en betrokken zorgleveranciers kunnen worden vastgelegd. Tools als de Zelfredzaamheid-matrix, veiligheidskaart, protocol kindermishandeling en huiselijk geweld behoren tot de standaard mogelijkheden of kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het werkproces. Ook eigen protocollen kunnen worden toegevoegd.

Bij het gezin behoort 1 regisseur. Rondom ondersteunt dit, ook als de gezinsleden als afzonderlijke cliënten worden vastgelegd.

Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met werkaantekeningen voor het vastleggen van subjectieve zaken. Deze gegevens kunnen zo worden vastgelegd dat ze niet kunnen worden ingezien door andere gebruikers of worden opgenomen in het dossier.