Factuurcontrole

FactuurcontroleVergelijk met de beschikking

Met het leveren van de individuele voorzieningen zijn voor de gemeente aanzienlijke bedragen gemoeid. Periodiek ontvangt de gemeente facturen van de leveranciers. Het handmatig controleren van deze facturen is veel werk. Een goede controle is echter van belang om de kosten in de hand te houden en een accountantsgoedkeuring te krijgen.

Met de module factuurcontrole kan de factuur van de leverancier worden gecontroleerd met de gegevens uit Wmo-Ned. Dit kan voor zowel de huishoudelijke hulp als de voorzieningen voor wonen, rollen en vervoer.

Met Wmo-Ned kan de leverancier zelf zijn facturen uploaden in het pakket. Na het inlezen controleert de software automatisch op verschillen tussen de factuur en Wmo-Ned. Alle gegevens worden per cliënt gecontroleerd op basis van een aantal criteria, die in de software zijn opgenomen. Indien de leverancier zijn gegevens wil verbeteren kan dat. Indien de gegevens volgens de leverancier juist zijn, worden ze overgedragen aan de gemeente. De gemeente kan de gevonden verschillen alsnog goedkeuren, of kan met de leverancier uitzoeken waardoor het verschil ontstaat. Uiteindelijke betaalt de gemeente de goedgekeurde factuurregels uit.