Communicatie

CommunicatieBinnen het team en daarbuiten

Als de burger en zijn casemanager extra ondersteuning nodig hebben kunnen er specialisten worden ingeschakeld. Communicatie is hierbij de sleutel om samen tot een goede oplossing komen. Rondom ondersteunt een goede communicatie in de volledige breedte van de hulpverlening. Specialisten uit het wijkteam kunnen hun notities vastleggen in Rondom. De casemanager kan zijn eigen notities erbij zetten. Zo houden generalist en specialist elkaar op de hoogte.

Ook specialisten van buiten het wijkteam kunnen toegang krijgen tot Rondom. Ze kunnen dan de dossiers inzien van die burgers waarbij ze betrokken zijn. Deze specialisten kunnen ook notities maken.

De notities zijn gegroepeerd op onderwerp. Per onderwerp kan worden aangegeven of alle Rondom-gebruikers inzage hebben, of alleen de Rondom-gebruikers die betrokken zijn bij het onderwerp. Het is altijd mogelijk om andere specialisten te betrekken bij een onderwerp.

Een notitie kan worden verzonden aan een betrokkene of collega. De notitie komt dan op de actielijst van de ontvanger te staan.