Betalingen

BetalingenVan verplichting tot Sepa

In Wmo-Ned is een verplichting een financiële afspraak tussen de gemeente enerzijds en de klant of een leverancier anderzijds. Een financiële afspraak zal vaak een betaling zijn, maar het kan ook een vordering zijn.

Een verplichting wordt aangegaan naar aanleiding van een geïndiceerde voorziening. Men kan echter meerdere verplichtingen voor dezelfde geïndiceerde voorziening registreren, bijvoorbeeld een verplichting voor de aanschaf en een verplichting voor het onderhoud van een geïndiceerde rolstoel.

Dit deel kan gekoppeld worden aan het financieel pakket en de gemeenteadministratie. Wmo-Ned kan Sepa bestanden en journaalposten exporteren. Hierdoor kan de financiële administratie en Wmo-Ned synchroon lopen.

In Wmo-Ned kan de volledige PGB-registratie uitgevoerd worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het betalen van de PGB’s en het controleren van de PGB verantwoording van klanten. Per 1 januari 2015 is de koppeling met het SVB ook mogelijk.