Arrangement van oplossingen

puzzel

De burger en zijn case-manager onderzoeken samen welke oplossingen het gewenste resultaat kunnen geven. Dit arrangement van oplossingen wordt vastgelegd in Rondom. Bij het vastleggen van deze oplossingen kan gelijk worden bepaald op welke manier de oplossing wordt uitgevoerd. In Rondom zijn hiervoor 5 methodes.

  • Bij een oplossing door Eigen kracht of sociaal netwerk kunnen de afspraken met de burger worden vastgelegd. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in het gespreksverslag zodat de burger zich aan de gemaakte afspraken kan houden.
  • Een hulpverlener kan naar worden verwezen of worden betrokken. Bij betrekken krijgt de hulpverlener een mail met daarin alleen een link naar de burger Rondom. De hulpverlener zelf inloggen in  Rondom en de voortgang van de afspraken vastleggen. Bij verwijzing wordt er een mail naar de hulpverlener gestuurd. De inhoud van deze mail is voorgevuld; de gegevens van de burger worden er in opgenomen.
  • Bij een zwaardere casus kan een multidisciplinaire netwerk-oplossing worden opgestart. Hierbij kunnen meerdere hulpverlenersorganisaties elkaar intensief informeren over de status van de burger. De casemanager bepaalt welke organisaties bij de burger betrokken zijn. Bij een netwerk kunnen behalve hulpverleners ook bijvoorbeeld politie en scholen worden aangesloten op Rondom.
  • Als de oplossing een collectieve voorziening is, wordt de burger als deelnemer geregistreerd in Rondom. De verantwoordelijke medewerker van de voorziening kan de betrokken deelnemers en vrijwilligers registreren. Door middel van een logboek kan de voortgang worden vastgelegd.
  • Als de oplossing een individuele voorziening zou zijn, kan deze automatisch als aanvraag in Wmo-Ned worden gezet. De gemeente kan bij de beoordeling van de aanvraag gebruik maken van de informatie die het wijkteam ter beschikking stelt. Het wijkteam kan weer de voortgang van de aanvraag en de beschikte voorzieningen monitoren.