Wmo-NedVoor de uitvoering Wmo

Wmo-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Wmo. Alle activiteiten van de aanmelding tot aan de uitbetaling kunnen worden geregistreerd in het pakket. Hierdoor zijn de burger, zijn vraag en oplossingen volledig in beeld.

Wmo-Ned maakt gebruik van een procesgerichte aanpak waardoor de voortgang kan worden gewaarborgd. Voor de gebruikers biedt dit een duidelijke sructuur in hun werk en inzicht in de openstaande taken. Voor de managers geeft dit duidelijke cijfers over de gedane werkzaamheden en de werkvoorraad.

De Wmo is voortdurend in beweging. Samen met onze gebruikers zoeken we naar de beste manier om deze veranderingen ook in Wmo-Ned op te nemen. Door die intensieve samenwerking blijft Wmo-Ned een pakket dat aansluit op het beleid én blijft het een praktisch stuk gereedschap voor de gebruikers.

Factuurcontrole

Facturen van geleverde zorg en voorzieningen kunnen worden gecontroleerd met de beschikking.
Lees meer

Betalingen

Voor het vastleggen van verplichtingen en het maken van betalingen heeft Wmo-Ned een extra module.
Lees meer

Koppelingen

Er zijn diverse mogelijkheden voor koppelingen met andere applicaties, bijvoorbeeld GBA en Corsa.
Lees meer