Rondom voor het wijkteam

Sociale wijkteams staan voor integrale maatwerkoplossingen voor de bewoners. Hierbij wordt de burger versterkt in zijn eigen kracht en het sociaal netwerk wordt erbij betrokken. De generalistische casemanager staat naast de burger, zo nodig kunnen ze samen specialisten erbij betrekken. De gemeente kan op eigen wijze vorm geven aan het wijkteam.

Voor de sociale wijkteams is de module Rondom het antwoord op deze behoefte naar maatwerk, zowel voor het wijkteam als voor de burger. Rondom is flexibel qua inrichting. Hierdoor kan het aansluiten op de organisatie en werkwijze van het wijkteam. Vervolgens kan met de burger een integraal plan op maat worden gemaakt.

Met Rondom heeft het wijkteam:
Overzicht: een duidelijk beeld van de burger en zijn plan
• De mogelijkheid van communicatie tussen de generalist en de betrokken specialisten
Inzicht door samenhangende beleids- en stuurinformatie

Door meer partijen aan te laten sluiten op Rondom, kan het overzicht, de communicatie en het inzicht nog verder worden verbeterd. Hierbij kan worden gedacht aan de backoffice van de Wmo, leveranciers van huishoudelijke ondersteuning of hulpmiddelen, welzijnsorganisatie of het topteam. Door gebruik te maken van koppelingen met GBA, CAK, financiële systemen en document management systemen kan informatie snel en accuraat worden uitgewisseld. Daarnaast ondersteunt Rondom de iWmo-berichten en kan er ook met berichten worden gecommuniceerd. Zo wordt Rondom het startpunt van een krachtig systeem waarmee de vraag van de burger optimaal kan worden ondersteund.

Diverse wijkteams en gemeenten zijn betrokken bij de verdere ontwikkelingen van Rondom. Hiertoe behoren ook enkele wijkteams die gespecialiseerd zijn in Jeugd en gezin.

Overzicht

Met Rondom wordt het overzicht behouden op alle niveaus.
Lees meer

Communicatie

Rondom ondersteunt communicatie in de volledige breedte.
Lees meer

Inzicht

Rondom geeft inzicht in de wijk door gedetailleerde managementinformatie.
Lees meer

Ondersteuningsbehoefte

De ondersteuningsbehoefte kan op een aantal manieren worden vastgelegd.
Lees meer