Onze projecten

ZorgNed werkt voor een brede klantenkring met aansprekende projecten. De klantenkring bestrijkt een werkgebied met in totaal ruim vier miljoen inwoners.
Wij noemen hieronder een aantal van de projecten:

Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt sinds 2012 met Wmo-Ned als één integraal systeem voor de Wmo. Wmo-Ned is geïntegreerd in de zaakgerichte architectuur van de gemeente. De backoffice Jeugd wordt sinds 2015 integraal meegenomen met de Wmo. Circa 150 externe organisaties zijn gekoppeld via standaardberichten uitwisseling of via maatwerkkoppelingen. Denk aan zorgaanbieders, SVB, verzendbedrijf, CAK, hulpmiddelen leveranciers en wijkteams.

Wijk bij Duurstede

Stichting Binding is in Wijk bij Duurstede de uitvoerder van de Wmo en de Jeugdwet. De stichting is met de integratie van zorg en welzijn een voorloper binnen het sociaal domein. De werkprocessen van ‘’Team Wijk’’ en de werkzaamheden van de backoffice worden ondersteund vanuit Rondom en Wmo-Ned.

ROGplus

ROGplus is de uitvoerder van de Wmo voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.  Voor het volledige traject van toegang tot en met afhandeling maken ze gebruik van Wmo-Ned. De wijk- en jeugdteams uit de regio Nieuwe Waterweg Noord maken hun plannen in Rondom. Op deze manier lopen front- en backoffice naadloos in elkaar over en is er een totaalbeeld van cliënten en gezinnen.

Regio Haaglanden (H10)

Al sinds 2015 voeren de tien gemeenten in de regio Haaglanden de inkoop en backoffice administratie van de jeugdhulp gezamenlijk uit. Het H10 Inkoopbureau verzorgt het volledige berichtenverkeer en de factuurcontrole inclusief de financiële afhandeling voor de 10 gemeenten met gebruik van Jeugd-Ned. Gemeenten organiseren zelf de toegang tot de jeugdhulp.