JeugdRegie met ZorgNed

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Met Rondom en Jeugd-Ned kan de jeugdzorg breed worden ondersteund met daarbij als uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 casemanager.

De jeugdige en zo nodig het gezin en het netwerk kunnen worden vastgelegd. Bij een lichte zorgmelding of constatering door bijvoorbeeld een schoolarts kan het voldoende zijn om de jeugdige in te voeren en een notitie vast te leggen. Bij zwaardere problematiek kan het gezin en het netwerk in beeld worden gebracht en een plan worden gemaakt.

Met de krachtige backoffice-functionaliteit kunnen voorzieningen worden beschikt. Vervolgens kan de financiële afhandeling van de voorziening volledig worden gedaan.

We werken samen met een aantal gemeenten in pilots jeugdzorg. Bij deze pilots werken speciale (wijk-)teams voor de jeugd samen in Rondom. Deze jeugdteams zijn samengesteld uit medewerkers van verschillende organisaties als MEE, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, bemoeizorg, GGD (schoolarts) enzovoorts.

Voor het Multidisciplinair overleg is er de module Netwerken. Met deze module informeren onder andere CJG, wijkagent en schoolarts elkaar over een probleemjongere.

Door de hulpverleners toegang te geven tot de modules van ZorgNed, kan de casemanager een volledig overzicht houden van de voortgang van de hulp. De casemanager hoeft niet tot het jeugdteam te behoren, ook 1 van de betrokken hulpverleners kan de casemanager worden.

Met Rondom en Wmo-Ned wordt de regie behouden: de casemanager behoudt regie over het gezin, de gemeente behoudt de regie over de totale jeugdzorg.

Backoffice jeugd

Complete regie over de dure voorzieningen voor de jeugd.
Lees meer

Gezin

Gezin en het netwerk eromheen in beeld.
Lees meer

CORV

CORV koppeling voor snelle informatie-uitwisseling over de jeugd.
Lees meer